arviointipalvelut

mittauspalvelut

asiantuntijapalvelut

 

pohjakuva

Pientalon vastaava työnjohtaja ( FISE- sertifioitu )

Puurakentamisen työnjohtaja ( FISE- sertifioitu )

Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien määräysten ja säännösten noudattamista sekä myönnetyn rakennusluvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (MRL § 119). Vastaava mestari voi tarjota omakotirakentajille myös kokonaispaketin. Hän voi avustaa esimerkiksi kustannuslaskennassa, rakennusluvan hankinnassa ja materiaalien valinnassa sekä vastata itse rakentamisesta esim. työnjohtourakkana.

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelijan vastuu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain mukaan hän vastaa siitä että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden joka täyttää sille asetetut vaatimukset.(MRL § 120) Suositeltavaa on, että pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja ovat sama henkilö.

Rakenustyön valvonta

Usein tulee tilanteita joissa ei tarvita vastaava työnjohtaa tai pääsuunnittelijaa. Silloin kannattaa pyytää valvojan palveluita. Valvoja kilpailuttaa suunnittelijat ja urakoitsijat sekä hoitaa tilaaja puolesta sopimusasiakirjat, maksupostit, katselmukset ja valvoo työn etenemistä. Valvoja merkitään sopimusasiakirjoihin jolloin hän valvoo tilaajan etuja myös juridisesti.

RKL-raadin asiantuntija ( Raatimestari )

Rakennusmestarien keskusliitto kouluttaa asiantuntijoita palvelemaan erilaisissa epätietoisuutta aiheuttavissa tilanteissa. Asiantuntijoiden pestit ovat yleensä muutaman tunnin mittaisia ja perustuvat sovittuun tuntitaksaan. Käynnistä toimitetaan tilaajalle raportti. www.rkl.fi

 

Copyright © Talopaja Ky
Webdesign: Alfa-Tiimi